תוספת 6 דירות

תוספות לבניין קיים שלוש קומות שש דירות.

המשך

תוספת מעל גג

תוספת דו מפלסית לבנין קיים.

המשך

תוספת לבניין קיים

עבודה משולבת של תוספת לבניין קיים ושיפוץ פנים כולל פיתוח חוץ.

המשך

כרמל

תוספת של חמש מרפסות זיזיות וחמש ממ"דים.

המשך

ארז

תוספת מעל לבנין קיים עם הצללה ושיפוץ פנימי שכלל עבודות גבס מיוחדות.

המשך

צור קשר

חורי חנא
רח' טובי 14
חיפה 3304544
04 8628 194 054 65 65 126