תכנון בנייה

תכנון הינו שלב שבו אנו מיישמים את שאיפות הלקוח ויוצרים עבורו מציאות. התכנון מסתמך על נתונים של הקיים ושל האפשרי. באם מדובר בבניה המצריכה פניה לרשויות המקומיות דרך המהנדסים לבדיקת זכויות וכן תכנון והגשה להיתרים ועד לשיפוצים פנימיים או חיצוניים. אנו דואגים לשלב את הלקוח בכל שלב של התכנון.

צור קשר

חורי חנא
רח' טובי 14
חיפה 3304544
04 8628 194 054 65 65 126