מרכז חינוך ליאו באק בע״מ – חיפה

לכל המעוניין

הנדון: מר חנא חורי – קבלן ביניין
מכתב המלצה

הריני לאשר בזאת כי הקבלן מר חורי חנא מרחוב קיסריה 24, חיפה ביצע עבור מרכז חינוך ליאו באק בשנת 2003 פרוייקט להקמת מרכז קהילתי בשכונת עין הים חיפה, רחוב יאיר שטרן 16-20. פרוייקט הבניה כלל שיפוץ כללי לחדרי פעילות ואולם ספורט וכן בניית מגרש ספורט חיצוני לרבות התאמת גבהים, מהלכי מדרגות ושבילים.

עלות הפרוייקט סך של 1,400,000.

יש לציין כי העבודה שנעשתה דרשה מקצועיות, דיוק ועמידה בלוח זמנים וכל זאת מול גורמי פיקוח כגון מנהל הפרוייקט, אדריכלית וקונסטרוקטור. העבודה התבצעה לשביעות רצוננו המלאה.

בכבוד רב,
מאיר אזרי, מנהל אדמיניסטרטיבי

המלצה ממרכז חינוך ליאו באק מחיפה

צור קשר

חורי חנא
רח' טובי 14
חיפה 3304544
04 8628 194 054 65 65 126