בית ספר תורת אמת

לכל המעוניין

הנדון: מר חורי חנא – קבלן בנין רשום

הריני לאשר בזאת כי הקבלן חורי חנא מרחוב קיסריה 24 חיפה ביצע עבורני בבית ספר ״תורת אמת״ רח׳ בן בבא 4 חיפה תוספת על גג בית הספר הכולל שני מהלכי מדרגות חדשים, רוחב מהלך 160 ס״מ וכן בית מדרגות בגג כולל תמיכות מיוחדות לפתח המדרגות והגבהת מעקות הגג לגובה 140 ס״מ הכל מבטון מזויין לפי תכנון ופיקוח ד״ר י. בלוך את אנג׳ י. סוקל מהנדסים בע״מ.

כמו כן ביצוע שיפוץ כללי בשלושת הקומות בבית הספר העבודה כללה:
1. ריצוף חדש בכל שלשות הקומות בבית הספר.
2. הריסת קורות ובנית חדר מורים חדש כולל מטבחון ושירותים.
3. שיפוץ חדר אוכל ילדים + מטבח, שירותים חדשים.
4. יצירת חדר שירותים ילדים עם חמישה תאים חדשים.

העלות הכוללת היתה בסך – 534,593 ש״ח כולל מע״מ.

יש לציין כי הקבלן חורי חנא ביצע את העבודות הנ״ל בתקופת הלימודים דבר המחייב תאום מדוייק וזהירות מרביית לביצוע העבודות בשעות מיוחדות, עמד בכל ההתחייבויות אשר קיבל על עצמו ולשביעות רצוננו המלאה וכל זאת בתכנון ופיקוח עליון של ד״ר י. בלוך את אנג׳ י. סוקל מהנדסים בע״מ ופיקוח צמוד של אנג׳ אריה קראביץ.

בכבוד רב
ת״ת תורת אמת

המלצה מבית ספר תורת אמת מחיפה

צור קשר

חורי חנא
רח' טובי 14
חיפה 3304544
04 8628 194 054 65 65 126