התאחדות המלאכה והתעשייה – חיפה והצפון

הנדון: עבודת פיקוח בפרויקט בניית בית ההתאחדות החדש

מכובדי,

ברצוני להודות לך מקרב לב על פעילותך בתפקיד המפקח על הבנייה בפרויקט בית ההתאחדות. בפרוייקט זה גילית מקצועיות רבה, קפדנות, דייקנות ומסירות. מקצועיותך הרבה אפשרה לנו לעבוד את הפרוייקט בהצלחה להגיע אל עבר חוף מבטחים.

אני בטוח שתמשיך את פעילותך המבורכת במסגרת חברותך בהנהלת ההתאחדות ושעוד נזכה לשתף פעולה בפרויקטים נוספים.

תוודה!

בהוקרה
אלון שוורץ
מנכ״ל
התאחדות המלאכה והתעשייה
חיפה והצפון

המלצה מהתאחדות המלאכה והתעשייה

צור קשר

חורי חנא
רח' טובי 14
חיפה 3304544
04 8628 194 054 65 65 126