מזל ויעקב – עתלית

לחנא חורי, קרול וכל הצוות!!!!

ליוותם אותנו במשך חצי שנה בהרחבת ביתנו בעתלית. על העבודה המצוינת, על ההתמדה, על העמידה בלוח הזמנים, על נועם ההליכות והחברות, ברצוננו להודות ולכל מי שישאל עבודה מצוינת אצל חנא חורי – ימצא!!

מזל ויעקב
עתלית

המלצה מאת מזל ויעקב חורש מעתלית

צור קשר

חורי חנא
רח' טובי 14
חיפה 3304544
04 8628 194 054 65 65 126