תעשית אבן וסיד בע״מ

לכל המעוניין

אנו מאשרים בזאת כי, מר חורי חנא – קבלן בנין מרח׳ קיסריה 14/א ביצע עבורנו עבודת בנית מבנה למשרדים, שיפוץ חדר אוכל ומעבדה לשביעות רצוננו המלאה.

ההיקף הכספי והשילוב שנדרש חייב שיתוף פעולה הדוק, רצון טוב, דיוק, טיב עבודה, עמידה בלוח הזמנים וההתחייבויות.

מר חורי חנא עמד בכל הדרישות האלה.

על כך אנו ממליצים עליו לקבלן טוב ואחראי.

בברכה,
שלמה כהנא
ראש אגף ציוד

המלצה מתעשית אבן וסיד בע״מ

צור קשר

חורי חנא
רח' טובי 14
חיפה 3304544
04 8628 194 054 65 65 126