ארז

תוספת מעל לבנין קיים עם הצללה ושיפוץ פנימי שכלל עבודות גבס מיוחדות.

צור קשר

חורי חנא
רח' טובי 14
חיפה 3304544
04 8628 194 054 65 65 126