כרמל

תוספת של חמש מרפסות זיזיות וחמש ממ"דים. הגישה לביצוע העבודה זו קשה ביותר. הבניין ממוקם במדרון של הר והיה צורך בביצוע עקיפות וחפירות מיוחדות בכדי להכשיר את השטח לבניה. בנוסף כל העבודה של הבניה בוצעה בדרכי חוץ מבלי להיכנס לדירות הקיימות אלא בשלב הסופי של ההתחברות של המרפסות והממ"דים עם הדירות הקיימות.

צור קשר

חורי חנא
רח' טובי 14
חיפה 3304544
04 8628 194 054 65 65 126