תוספת לבניין קיים

עבודה משולבת של תוספת לבניין קיים ושיפוץ פנים כולל פיתוח חוץ. כל הבניין קיבל מראה חדש ורענן פנים וחוץ. העבודה בוצעה בשלבים בכך הלקוח נהנה תמיד מאזור בבנין הנקי וניתן להמשיך ולתפקד בו ללא קושי.

צור קשר

חורי חנא
רח' טובי 14
חיפה 3304544
04 8628 194 054 65 65 126