תוספת 6 דירות

תוספות לבניין קיים שלוש קומות שש דירות. אחד העקרונות בעבודות שלנו היא שמירה על ביצוע העבודה מחוץ לדירות הקיימות עד להגעה לשלב האחרון של הבניה בו צריכים לחבר את הדירות הקיימות לתוספות החדשות.

צור קשר

חורי חנא
רח' טובי 14
חיפה 3304544
04 8628 194 054 65 65 126