תוספת מעל גג

תוספת דו מפלסית לבנין קיים כאשר חלק תחתון של התוספת צמודה לבניין והחלק העליון מעל לבניין הקיים. העבודה בוצעה תוך עמידה בלוח זמנים מדויק ושמירה על הבניין הקיים והגינה.

צור קשר

חורי חנא
רח' טובי 14
חיפה 3304544
04 8628 194 054 65 65 126